Tất cả bài viết trong danh mục

Xây dựng

Thép hình là gì?

 Thép hình là loại thép được thiết kế theo yêu cầu kết cấu trong xây dựng. Người ta gọi thép hình bởi vì mặt cắt của nó giống hình chữ cái như hình I, hình V, hình C, hình U…

Xem thêm